Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη των εξ αποστάσεως τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ) έτους 2021»

α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 06/2020 και β) ΤΕΥΔ

Επισυναπτόμενα:

diakiriksi_adam_ada

 

Διακήρυξη

teyd