Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70400/2η διαδικασία/2020/1 θέση.

 

Προεπισκόπηση:

ΨΥ0Ω46ΨΖΣΘ-ΚΔ6 πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ