Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80052/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις.

 

Προεπισκόπηση:

6ΝΕ146ΨΖΣΘ-ΒΑ6 πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ