Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου 70289 με τίτλο «Εκδηλώσεις διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων» και κωδικό 70289/2η διαδικασία/2020/1 θέση.

 

Προεπισκόπηση:

ΨΟΡΓ46ΨΖΣΘ-Ε1Λ πρόσκληση με ΑΔΑ

 

Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ