Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και 08:00 π.μ. στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση), βιβλιοδεσίας και αποστολής αντιτύπων των συγγραμμάτων, που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ