Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ., στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ READERS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ