Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης, Παραλαβής και Παρακολούθησης, στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:45 π.μ. στο πλαίσιο του συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων περγαμηνών για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ FOLDERS