Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)» με κωδικό 80027 /3η διαδικασία/2020/ θέση 1

 

ΩΥ7Ο46ΨΖΣΘ-ΕΗΔ πρόσκληση 80027_3

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ