Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο ««Social Hackademy (#hackAD)», με κωδικό 80037/4η διαδικασία/2020/θέσεις 2

 

6Ο6Β46ΨΖΣΘ-ΜΛΒ προσκλ 80037_4

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ