Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «The European Software Skills Alliance (ESSA)», με κωδικό 80061/1η διαδικασία/2020/θέσεις 2

 

ΨΟΛΖ46ΨΖΣΘ-ΙΙΒ πρόσκληση 80061_1

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ