Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «REthinking EDUcation COmpetencies. Expertise, best practices and teaching in Digital Era (RE-EDUCO)», με κωδικό 80063/1η διαδικασία/2020/θέσεις 5

 

 

6ΦΨΘ46ΨΖΣΘ-ΥΩ8 προσκληση 80063_1η ΟΕ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ