Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048/9η διαδικασία/2020/3 θέσεις

 

 

65ΖΞ46ΨΖΣΘ-ΚΘΔ πρακτικό επιλογής 70048_9

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ