Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70289/2η διαδικασία/2020/1 θέση

 

6ΚΜ946ΨΖΣΘ-393 πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ