Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80027/2η διαδικασία/2020/1 θέση

 

6ΛΥΛ46ΨΖΣΘ-1ΤΦ πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ