Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80003/2η διαδικασία/2020/4 θέσεις

 

ΩΘΖΦ46ΨΖΣΘ-Ψ3Π πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ