Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80023/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

 

ΩΗΔΨ46ΨΖΣΘ-ΓΞΔ πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ