Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80028/2η διαδικασία/2020/2 θέσεις

ΨΔ6246ΨΖΣΘ-Α4Ω πρακτικό επιλογής ΑΔΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ