Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Training the Educators to facilitate the teaching and assessment of abstract syllabus by the use of serious Games (TEGA)», με κωδικό 80059/1η διαδικασία/2021/θ.3

 

ΨΣ3Ξ46ΨΖΣΘ-4ΡΧ πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ