Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship (NICHE)», με κωδικό 80062/1η διαδικασία/2021 /θ.3

 

6ΦΡΜ46ΨΖΣΘ-ΦΛΓ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ