Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, για την προμήθεια συγγραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διδακτικών συγγραμμάτων του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΚΠΣ) του «ΕΥΔΟΞΟΥ».

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ READERS