Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/1η διαδικασία/2021/1 θέση/1 άτομο

 

 

6Ρ4Θ46ΨΖΣΘ-ΒΟΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ