Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/2η διαδικασία/2021/2 θέσεις/2 άτομα

 

6ΜΗ046ΨΖΣΘ-Θ3Θ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ