Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/3η διαδικασία/2021/1 θέση/1 άτομο

 

Ψ9ΚΑ46ΨΖΣΘ-2Χ5 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ