Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής τραπεζικών υπηρεσιών – προϊόντων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΚΕ_ΑΔΑΜ_ΑΔΑ_6ΞΠ746ΨΖΣΘ-41Λ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ