Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES) / Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη», με κωδικό 80022/1η διαδικασία/2021/1 θέση/1 άτομο

 

6Γ2746ΨΖΣΘ-ΤΛΙ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ