Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80042/1η διαδικασία/2021/2 θέσεις/3 άτομα

 

ΨΛΒ146ΨΖΣΘ-ΛΓΣ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ