Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Advanced Media Literacy Education to counter online hate-speech (AMELIE)», με κωδικό 80058/1η διαδικασία/2021/4 θέσεις

 

6ΤΓΧ46ΨΖΣΘ-Δ6Ξ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ