Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Digital Excavation through Learning and Training in Archaeology (DELTA)», με κωδικό 80025 /1η διαδικασία/2021/θ.1

 

Ψ7ΔΓ46ΨΖΣΘ-85Π πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ