Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Refugees’ Economic Integration through Social Entrepreneurship (REINSER)»,  με κωδικό 80079 /1η διαδικασία/2021/θ.7

 

679Γ46ΨΖΣΘ-Κ76 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ