Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαΨ4Ψ546ΨΖΣΘ-445 πρόσκληση
φερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του υποέργου με κωδικό 80053 του έργου με τίτλο «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κωδικό 80052/2η διαδικασία/2021/θ.1.

 

Ψ4Ψ546ΨΖΣΘ-445 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ