Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών: Αποτυπώσεις μνημείων και συνόλων πολιτιστικής κληρονομιάς/Short course: documentation of monuments and cultural heritage complexes» με κωδικό 80073/ 1η διαδικασία/2021/ θ.3.

 

9ΚΟΠ46ΨΖΣΘ-Η2Λ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ