Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Master Degree in Industry 4.0» με κωδικό 80029/ 1η διαδικασία/2021/ θ.1.

 

ΩΧΕΤ46ΨΖΣΘ-ΦΣ2 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ