Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Development of entrecomp and digicomp framework in Higher Education (HE-ENTREDIGCOMP) / Ανάπτυξη πλαισίου δεξιοτήτων επιχειρηματικών και ψηφιακών στην ανώτερη εκπαίδευση» με κωδικό 80065/1η διαδικασία/2021/ θ.2

 

6ΝΩΥ46ΨΖΣΘ-Α1Ο πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ