Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship (NICHE)», με κωδικό 80062/2η διαδικασία/2021 /θ.1

 

ΩΧΖ946ΨΖΣΘ-Ζ0Γ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ