Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership (ANGEL)», με κωδικό 80064/3η διαδικασία/2021 /θ.1.

 

ΩΗΘΦ46ΨΖΣΘ-Η3Ξ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ