Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70410/1η διαδικασία/2021.

 

Ψ4ΗΨ46ΨΖΣΘ-ΝΡΙ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ