Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)», με κωδικό 80037/2η διαδικασία/2021/θέση 1

 

Ψ1Φ146ΨΖΣΘ-815 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ