Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80064/4η διαδικασία/2021.

 

62ΨΣ46ΨΖΣΘ-Φ6Ρ πρακτικό

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ