Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Global Competence in Teacher Education (GCTE)/ Παγκόσμιες Ικανότητες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” με κωδικό 80023/1η διαδικασία/2021/θ.1

 

6ΩΧ346ΨΖΣΘ-9Φ1 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ