Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «T4SVEN- Training 4 Skills in Virtual Environment (T4SVEN) – 2020-1-HR01-KA226-VET-094781» με κωδικό 80100/2η διαδικασία/2021/θ.1

 

6ΝΙ346ΨΖΣΘ-ΣΗΓ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ