Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

 

6ΕΘΧ46ΨΖΣΘ-ΟΒΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Η.Δ.Ε. ΤΟΥ ΕΑΠ OE

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ