Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80276/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2

 

9Φ0Φ46ΨΖΣΘ-ΛΑΥ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ