Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/7η διαδικασία/2022/θέσεις 4

 

ΨΘ5246ΨΖΣΘ-Ω0Χ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ