Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80274/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2

 

ΩΤΩΜ46ΨΖΣΘ-Π91 πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ