Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80142/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ης διαδικασίας (θέσης 9)/2021

 

6ΠΩ646ΨΖΣΘ-45Υ πρακτικό επιλογής

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ