Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «The European Software Skills Alliance- ESSA/Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων Λογισμικού» με κωδικό 80061/2η διαδικασία/2022/ θέση 1

 

6ΗΖΖ46ΨΖΣΘ-6Σ3 πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ