Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «Εκδηλώσεις Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με κωδικό 70289/1η διαδικασία/2022/θέση 1

 

Ψ6ΘΓ46ΨΖΣΘ-4ΞΝ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ