Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «OLMEdu – Ανοιχτό Εργαστήριο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην «Διαχείριση της Εκπαίδευσης»», με κωδικό 80095/2η διαδικασία/2022/θέση 1

 

61Ζ846ΨΖΣΘ-ΤΕΟ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ