Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online – LEAD-Online/ Μάθε, Δεσμεύσου, Ενήργησε: Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο» με κωδικό 80298/1η διαδικασία/2022/θέσεις 3

 

688Γ46ΨΖΣΘ-76Β πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ