Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/8η διαδικασία/2022/θέση 1

 

68Ο446ΨΖΣΘ-ΥΧΞ πρόσκληση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ